Historia Klubu

Nasz klub powstał w 1991 roku z inicjatywy instruktorów Chorągwianego Ośrodka Wodnego w Turawie. W związku z ówczesną sytuacją gospodarczą w kraju i obawą o przyszłość żeglarstwa w CHOW, grupa instruktorów postanowiła założyć stowarzyszenie, które mogłoby pozyskać środki umożliwiające:
 • utrzymanie sprzętu żeglarskiego w ośrodku
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i klubowej.
Tak doszło do rejestracji naszego klubu jako stowarzyszenia z osobowością prawną pod nazwą Harcerski Klub Żeglarski w Turawie. Funkcję Komandora Klubu pełnili:
 • Jurek Ziober - 1990 – 1996
 • Janusz Kamiński - 1996 – 1999
 • Janusz Zieliński - 1999 – 2005
 • Andrzej Dembiński - 2005 - 2011
 • Janusz Zieliński - 2011 - do dziś.
Przez 10 lat swojego istnienia HKŻ, wspólnie z CHOW Turawa, organizował życie żeglarskie dla dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń i kursów żeglarskich. Po dziesięciu latach działalności, w związku z grożącym ośrodkowi upadkiem w 1999 roku Klub przeniósł swą siedzibę na nowy teren nad Jeziorem Turawskim, przy ul. Harcerskiej (gdzie znajduje się do dziś). Od początku działalności byliśmy członkiem Opolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W ciągu 20 lat od powstania zorganizowaliśmy kilkanaście stacjonarnych kursów żeglarskich i obozów oraz kilka kursów w systemie weekendowym. Za pozyskane w ten sposób środki zbudowaliśmy samodzielnie i kupiliśmy nowy sprzęt pływający.

Dziś Klub posiada:

 • jacht kabinowy TESS 690 „Szamanka”,
 • omegi turystyczne,
 • jacht regatowy klasy Żagle 500 HOBBIT,
 • kuter żaglowy "Wódz"
 • własny port z wyposażeniem nautycznym (pomost, slip, łodzie towarzyszące, hangar).

Nasza baza jest wciąż rozbudowywana, co sprzyja miłej atmosferze, którą tworzą członkowie naszego Klubu. Corocznie organizujemy dla naszych członków rejsy rodzinne, w czasie których spędzamy czas na różnych akwenach w Polsce. We współpracy z innymi klubami oraz ośrodkami, które mają swoją siedzibę nad Jeziorem Turawskim, zorganizowaliśmy i braliśmy udział w wielu imprezach i regatach żeglarskich. Głównym celem HKŻ jest propagowanie żeglarstwa i umożliwienie uprawiania go osobom w różnym wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym), w tym także emerytowanym instruktorom żeglarstwa i harcerstwa. Chcemy zarażać innych naszą pasją żeglowania, aby tak piękna dyscyplina sportowa była coraz bardziej popularna.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus